Min filosofi

I samband med min B-tränarexamen gjordes ett fördjupningsarbete vilket beskriver mina tankar och mitt förhållningssätt kring hästar, tränarrollen och träning. Arbetet finns nedan att ta del av i pdf-format.